Apr 18, 2010

ИНДИГО төв хүүхдийн тань ДОТНЫ ЗӨВЛӨХ


Хүүхдийн хөгжил, төлөвшилд хамгийн чухал нөлөө үзүүлдэг зүйл бол орчин нөхцөл, ойр дотны болон орчин тойрны хүмүүсийн харилцаа, хандлага.

Тиймээс бид хүүхдийг хамгийн сайн сайхнаараа өсч хөгжих боломж, нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс эхийн хэвлийд буй үеэс нь анхаарал тавин ажиллахаас гадна, бяцхан хүүхэдтэй хамт өсч хөгжиж буй, харилцаа, хандлагаараа түүний зан чанар болон бусад төлөвшилд шууд нөлөө үзүүлдэг өсвөр насны болон залуу ах эгч, аав ээжид нь тус бүрийн онцлогтой холбоотой сургалтыг явуулж, клубын системээр байнгын тасралтгүй хөтөлбөр үйл ажиллагаагаар дамжуулан нягт уялдаатай хамтарч ажиллах болно /бид 2008 онд "ХӨГЖИЛ" хүний хөгжлийн төвийг нээн, өнөөг хүртэл өсвөр насныхан болон залуусыг хөгжүүлэх олон талын сургалт, хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулсаар ирсэн туршлагатай/.

Түүнчлэн бид "ИНДИГО" төвд хандсан хүүхэд бүхэнтэйгээ "ИРЭЭДҮЙН ЭЗЭД" клубээрээ дамжуулан байнгын холбоотой байж, бие, хэл, сэтгэлийн хүчийг нь сэлбэж байхаас гадна, амьдралын чухал үе болох өсвөр нас, залуу насан дээр нь ч хамт байж, сургалт, хөтөлбөртөө хамруулан, ӨӨРӨӨ ӨӨРИЙНХӨӨ болон ЭХ ОРНЫХОО ЖИНХЭНЭ ЭЗЭД болтол нь хамт байх байнгын холбоо харилцааг ИТГЭЛ дүүрэн санал болгож байна.

Бидэнд итгэж, биднийг сонгон үйлчлүүлсэнд талархлаа. Та сэтгэл дүүрэн байж болно.

"ИНДИГО" хүүхдийн хөгжлийн төв
indigo_tuv@yahoo.com