Үйл ажиллагаа

1. Хүүхдийн цогц хөгжлийн хөтөлбөртэй ӨДӨР ӨНЖҮҮЛЭХ /3-5 нас, 6-9 нас/
2. "ИРЭЭДҮЙН ЭЗЭД" хүүхдийн хөгжлийн клуб /3-5 нас, 6-8 нас, 9-12 нас/
3. "ХҮҮХЭД ЭЦЭГ ЭХИЙН ТУСГАЛ" хүүхэд хүмүүжүүлэх арга барил олгох цуврал сургалт
4. "ӨНГӨТ ХҮҮХДҮҮД" Хүүхдийн онцлог, хөгжил төлөвшилтэй холбоотой бүх төрлийн судалгаа, оношилгоо, сэтгэлзүйн зөвлөгөө.
5. "Би Би-тэй хамт" хүүхдийн нэвтрүүлэг /3-10 нас/
6. Хүүхэд цагаар харах үйлчилгээ /3-9 нас/
7. "ИРЭЭДҮЙН ЭЗЭД" хөтөлбөр - бага насны хүүхдийн харилцааны чадвар, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар, багаар ажиллах чадвар зэргийг хөгжүүлнэ /3-9 нас/
8. "БУЛЧИНЛАГ ОЮУН" хөтөлбөр- бага насны хүүхдийн үгэн ухаан, дүрслэлт ухаан, логик ухаан, бүтээлч ухаан, биеийн ухаан, сэтгэл хөдлөлийн ухааныг хөгжүүлнэ./5-12 нас/


Үйл ажиллагааны чиглэл -