Nov 27, 2010

ИНДИГО төв СЭТГЭЛ ЗҮЙЧтэй боллоо...ИНДИГО хүүхдийн хөгжлийн төв нь шинэ зууны хүүхдүүдийн онцлогийг олон талаас нь оношилон, судалж, тэдэнд болон тэдний гэр бүл, эцэг эхэд нь зөвлөгөө өгөх зорилгоор мэргэжлийн сэтгэлзүйн багтай боллоо. Манай төв та бүхэнд дараах үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байна. Үүнд:

Ганцаарчилсан зөвлөгөө
1. Ганцаарчилсан анхны уулзалт зөвлөгөө
2. Ганцаарчилсан хоёр дахь давтан зөвлөгөө
3. Ганцаарчилсан сэтгэл засал /6 удаа/

Хосуудад зөвлөгөө өгөх
1. Анхны уулзалт зөвлөгөө
2. Давтан уулзалт зөвлөгөө
3. Курс зөвлөгөө засал /6-8 удаа/

Гэр бүлийн харилцааны ажиглалт, зөвлөгөө
1. Гэр бүл дэх сэтгэл зүйн ажиглалт
2. Гэр бүлд өгөх зөвлөгөө
3. Гэр бүлийн сэтгэц засал
4. Шинээр гэр бүл бологсдод зөвлөгөө
5. Хүүхэд хүмүүжүүлэх арга барилд өгөх зөвлөгөө
6. Хүүхдийн хүмүүжлийг гэр бүлд нь төлөвшүүлэх


Хүүхдэд чиглэсэн оношлогоо, зөвлөгөө
1. Нярай насны /0-1 нас/ зөвлөгөө
2. Балчир насны /1-3 нас/ зөвлөгөө
3. Сургуулийн өмнөх насны /3-5 нас/ зөвлөгөө
4. Сургуулийн бага насны /6-9 нас/ зөвлөгөө
5. Өсвөр насны /10-18 нас/ зөвлөгөө
6. 3-18 насны хүүхдийн сэтгэц оношлогоо
7. Мэргэжил сонголтын зөвлөгөө
8. Мэргэжил сонголтын оношлогоо, сургалт

Та бүхэн доорх утас, мэйлээр холбогдон, цаг авч ИНДИГО төвөөр үйлчлүүлнэ үү. Баярлалаа.
Утас: 8817-7575,
И-мэйл: indigo_tuv@yahoo.com

No comments:

Post a Comment