Oct 17, 2010

ИНДИГО төвийн хүүхдүүдийн хөгжих орчин нөхцөл

50 орчим нэр төрлийн оюуны болон бие бялдар хөгжүүлэх тоглоомууд...
Тав тухтай, тааламжтай сайхан орчин нөхцөл...
Багш хамт олны халуун дулаан харилцаа, хандлага... Энэ бүгд нэг дор цогцоллоо.
No comments:

Post a Comment