Oct 20, 2010

Сайхан гэр бүлийн зарчим ("Индиго" төвөөс бүтээв)

"Индиго" шинэ зууны хүүхдийн хөгжлийн төвөөс сайхан гэр бүлийг цогцлоон босгож аз жаргалтай амьдрахыг хүсэж буй эрхэм танд \Монгол гэр бүлүүдэд\ зориулж энэхүү аудио зөвлөмжийг бүтээлээ. Энэхүү зөвлөмжийг үлгэр жишээ сайхан гэр бүлүүдийн туршлага, ухаанд тулгуурлан 2 жилийн турш боловсруулсан билээ.

САЙХАН ГЭР БҮЛИЙН ЗАРЧИМ

No comments:

Post a Comment