Feb 26, 2011

2 оос " настай хүүхдийн оюун ухааны хөгжил

 

 • - авиаг зөв хэлэх
 • - үгийг тод хэлэх
 • - жижиг хэмжээний шүлэг, үлгэрийг анхааралтай сонсох
 • - асуултанд хариулах
 • - эд юмсын хөдөлгөөн, өнгийг заасан үгийг яриандаа хэрэглэж сурах
 • - үзэж, харсан, мэддэг зүйлээ бусдад ойлгомжтой ярьж чаддаг болох
 • - орчны эд юмсыг зориулалтаар нь бүлэглэх /тоглоомын булангийх, номын булангийх, г.м /
 • - эд юмсыг хэмжээгээр нь харьцуулан ангилдаг болгох, тэнцүүлж сургах / том-жижиг, өндөр-нам гэх мэт /
 • - цөөн салангид зүйлсийг нэгтгэн олон болгох, харьцуулах, хэдэн гэдэг үгтэй өгүүлбэр хэлж сурах
 • - эд юмсыг тоолж сурах / жишээ нь 1-ээс 5 байх гэх мэт./
 • - гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй дүрстэй танилцуулан эдгээр дүсүүдээр өөр шинэ дүрс эвлүүлэн бүтээх
 • - улаан, цэнхэр, ногоон, шар өнгийг ялгуулах, олон өнгүүдийн дотроос олуулан, дадлага хийлгэн нүдлүүлэх:
 • - цаг хугацааны ерөнхий төсөөллийг хөгжүүлж, өглөө, орой, өдөр, шөнө гэсэн үгийг хэл ярианд нь хэрэглэж сургах

No comments:

Post a Comment