Feb 26, 2011

3-4 настай хүүхдийн сэтгэл хөдлөл, нийгэмшил

  • томчууд болон найз нөхдөөсөө туслалцаа хүсч эелдэг боловсон харилцах
  • бие биендээ тусалж сурах
  • тодорхой дэглэм журмыг сахих
  • хүмүүсийн яриаг таслахгүй сонсдог байх

No comments:

Post a Comment