Feb 27, 2011

МАН олон нийтийн байцаагч нарыг хэлмэгдүүлж байна.

Нийслэлийн хороодод хэсгийн ахлагч , олон нийтийн байцаагч гэсэн 2 төрлийн сайн дурын ажилтнууд ажилладаг билээ.Гэтэл МАН аас гарсан нийслэл, дүүргийн иргэдийн хурлууд олон нийтийн байцаагч нарыг ялгаварлан гадуурхаж байгаа Хүний эрхийг зөрчиж байгаа үйлдэл гэж би үзэж байна.Энэ оны эхэнд хуралдсан Нийслэлийн иргэдийн хурлаар хэсгийн ахлагч нарын урамшууллыг 108000 болгож нэмэгдүүлсэн мөртлөө олон нийтийн байцаагч нарын урамшууллыг дөнгөж 10000 төгрөгөөр нэмэгдүүлж 30000 төгрөг болгосон нь бид нарыг нохой шиг үзэж доромжилсон хэрэг болж байна.Иймд энэхүү ялгаварлан гадуурхах үйлдлээ нэн даруй зогсоож олон нийтийн байцаагч нарын урамшууллыг нэмэгдүүлэхийг МАН ын бүх шатны удирдлагуудад байна.Биднийг цаашид ийнхүү ялгаварлан гадуурхах үйлдэл үргэлжилбэл  ирэх оны сонгуульд Нийслэлд МАНын эсрэг компанит ажлыг бүх дүүргийн олон нйитйин байцаагч нар нэгдэн зохион байгуулах болно.

No comments:

Post a Comment