May 21, 2011

2-3 насны хүүхдийн сэтгэл хөдлөл, нийгэмшил

Бусдаас өөрийгөө онцолж чаддаг /юугаараа ижил, өөр болохыг/

Эд юмсыг осол аюулгүйн талаас нь мэддэг

Эд юмсыг хайрлах, гамнадаг

Өөртөө тааламжтай ба тааламжгүй байдлыг ялгах

Аливаа зүйлийн бохир, цэвэр цэмцгэрийг ялгах

 

No comments:

Post a Comment