May 21, 2011

4-5 насны хүүхдийн оюун ухааны хөгжил

 1. Бүх авиаг зөв тод дууддаг болох
 2. Эд юмсын ерөнхий ба оноосон нэрийг яриандаа хэрэглэж сурах
 3. Эд юмсын эерэг ба эсрэг утгатай үгийг мэдэж, хэрэглэж сурах
 4. Тодорхой сэдвээр өөрөө зохиомжлон ярьж сурах
 5. Өөр хоорондоо асуулт тавьж асуултанд нь зөв хариулах, харилцан яриа зохиож ярьж сурах
 6. Зохиолын баатар, дүрийг дуурайн жүжиглэдэг болох
 7. Аливаа эд юмсыг аль болох хязгаарлалгүй тоолуулах /30/, тоолох чадварыг хөгжүүлэх
 8. Хоёр бүлэг зүйлийг нэмэгдүүлэх ба хорогдуулах замаар тэнцүү болгох чадварыг болгох
 9. Улбар шар, саарал гэх мэт 2оос 3 завсрын, уусгасан өнгөтэй танилцуулах
 10. Эзэлхүүнт дүрстэй танилцуулах /шоо дөрвөлжин, цилиндр гэх мэт/
 11. Өөрийн байгаа байрлалаас эд юмсын байрлалыг тодорхойлох
 12. Эд юмсыг байрлалаар нь ялгаж, ангилж /дээр, доор, өмнө, хойно гэх мэт/ сурах
 13. Өчигдөр, маргааш гэсэн ойлголттой танилцуулж, хэл яриандаа зөв хэрэглэж сурах.

 

No comments:

Post a Comment