May 21, 2011

3-4 насны хүүхдийн оюун ухааны хөгжил

 1. Юмсын хэсгүүдийг ялгаж нэрлүүлэх / цамцны зах, ханцуй гэх мэт /
 2. Юмсыг хэмжээ, хэлбэр, өнгө, эд материал, зориулалтаар нь ялгадаг болох
 3. Хүнд хандан асуулт тавьж, асуултыг зөв зохиож сурах
 4. Мэддэг үлгэр, өгүүллэгийг өөрийн үгээр зохиомжлон, ургуулан бодож, ярьдаг болох:
 5. Эд юмсыг 1-ээс 10-ын дотор тоолж сурах:
 6. Эд юмсыг нэмэгдүүлэх ба хорогдуулж тэнцүү болгодог ойлголттой болох
 7. Эд юмсыг ангилан харьцуулж сурах / урт-богино, бүдүүн- нарийн гэх мэт/
 8. Улаан, хөх, шар ногоон өнгийг нэрлүүлэн, хэл яриандаа хэрэглэдэг болох
 9. Тэгш өнцөгт дүрстэй танилцуулан, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, тэгш өнцөгт дүрсүүдээр шинэ дүрс бүтээх, эвлүүлж сурах
 10. Хос /гар, хөл, нүд, гутал, бээлийг г.м / гэсэн ойлголттой болох:
 11. Өнөөдөр гэсэн ойлголт өгч хэл ярианд нь хэрэглүүлэх
 12. Хэдийд гэсэн асуултанд зөв хариулж сургах.

 

No comments:

Post a Comment