May 21, 2011

3-4 насны хүүхдийн сэтгэл хөдлөл, нийгэмшил

Томчууд болон найз нөхдөөсөө туслалцаа хүсч эелдэг боловсон харилцах

Бие биендээ тусалж сурах

Тодорхой дэглэм журмыг сахих

Хүмүүсийн яриаг таслахгүй сонсдог байх

 

No comments:

Post a Comment